doithevn.com chiết khấu thấp nhất
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Mobile Money sẽ giải quyết bài toán thanh toán không tiền mặt đến 100% người dân nhưng lại thách thức ngân hàng

17/10/2018 2016

Đây là một ví dụ được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra về việc công nghệ số sẽ sinh ra những mô hình kinh doanh mới, thách thức và thậm chí có thể thay thế mô hình kinh doanh cũ. Và vấn đề là Chính phủ có dám chấp nhận những mô hình kinh doanh mới này hay không, và nếu chấp nhận nhưng chậm trễ cũng sẽ không có nhiều giá trị.