doithevn
Xem cảm biến vân tay siêu âm trên Galaxy S10 bị “hack” trong chưa đến 10 giây

17/10/2018 2534

Mặc dù cảm biến vân tay trên Galaxy S10 có thể bị đánh lừa, song thực tế cho thấy hầu hết các công nghệ bảo mật dựa trên sinh trắc học từ trước tới nay đều tồn tại lỗ hổng có thể khai thác.

Giới thiệu

27/09/2018 4931